Velkommen til UTB Blokk 86

Praktisk info for de som bor i blokk 86

Dugnad: Ettersom vi bor i et borettslag har vi et felles ansvar for hvordan området rundt vår blokk ser ut. Vi har vanligvis to koordinerte dugnader om året der vi steller rundt blokken. Disse er en bra mulighet for å bli kjent med naboene dine. Derutover er det mange som gjør litt løpende jobb (f.eks. fjerning av ugress).

Søppel: Fra ca 1. oktober 2016 er nytt avfallssystem på plass – og alt husholdningsavfall skal da deponeres ute  i nedkastene – uten unntak. I mellomtiden er det restsøppel i søppelrommene og papir og plast ute i de grønne kontainerne.

Plast- og pappavfall i forbindelse med innflytting/oppussing/større møbelkjøp/fraflytting etc skal du selv sørge for å deponere på ISI. Våre avfallssystemer er ikke dimensjonert for slike mengder. Det samme gjelder naturligvis gamle møbler og ødelagte husholdningsgjenstander.

  • Glass og metalemballasje: kastes i de grønne og hvite containere ved Østerås Senteret
  • Spesialavfall: leveres gratis til bensinstasjonen på Eiksmarka eller Isi          Gjenvinningsstasjon
  • Restavfall: Legges fram til ca 1. oktober i sorte sekker i avfallsrommet i kjelleren i hver oppgang. Hjelp med å holde søppelrommet rent:
    • Pakk inn avfallet slik at det ikke renner!
    • Skift de sorte sekkene før de er fulle!
    • NÅR NYE AVFALLSANLEGG ER TATT I BRUK, SKAL IKKE NOE AVFALL DEPONERES INNENDØRS
  • Er du i tvil se www.sortere.no

Kjeller: Uten om de private kjellerboder må der av brannhensyn bare oppbevares sykler/ski/akebretter/sportsutstyr i fellesrommet (ved fryseren). Alt skal være tydelig merket med navn og leilighet.

Vaskeri: Vaskeriet i kjelleren kan frit benyttes mandag til fredag 7:00-21:00, lørdag 9:00-19:00, søndag 11:00-17:00. Booking skjema henger på oppslagstavlen. Alle som bruker vaskeriet må bidra til å holde det rent og rydelig.

Sykkelskur: Det er et felles sykkelskur i garasjeblokken. Nøkkel kan fås hos vaktmester. Sykler skal være tydelig merket med navn og leilighet.

Oppussing: Det er god stil å varsle i blokken innen oppussing. Det er en del eldre beboere i blokken som er hjemme på dagstid, og om man skal bråke mye er det fint å gi de en sjanse for at arrangere seg i god tid.

Innkjøring og parkering: Det er lov å kjøre forsiktig inn foran blokken og stanse for av og pålessing, men ikke permanent parkering. Veien foran blokken er brannvei det er derfor ikke lov å blokkere den i lengere perioder.

Lekeplass og leker: Vi er heldige å ha en masse leker til bruk på lekeplassen (sparkesykler, sandleker mv). Hjelp med å passe på disse og legg dem tilbake etter endt lek (de blir f.eks. knust av søppelbilen når de blir glemt ute på plassen). Syklene skal stilles inn til sidden og sandleker legges i kassen ved fellesrommet for enden av blokk 84. Lekestativet er pusset opp i høsten 2015 og hele arealet rundt lekeplassen settes i stand i forbindelse med nedgraving av søppelkontainere i høst 2016