Ingen trefelling i år heller

På årets generalforsamling var det heller ikke tilstrekkelig flertall for noen av alternativene til trehogst ved Otto Ruges vei 84, som de to foregående årene. Avgående styreleder mente det kanskje var på tide å la saken hvile noen år etter flere år med samme utfall.

Styrets forslag til vedtak i parkering/garasjesaken fikk flertall, og det skal dermed komme en grundig utredning om dette.

Styret har nå etter pålegg fra generalforsamlingen fått faste e-postadresser, slik at alt innhold i kommunikasjon mellom styret og firmaer, enkeltpersoner og forretningsfører går i «arv» fra styre til styre. E-postadressene som allerede er i aktiv bruk, er styreleder@utb68.no og vaktmester@utb68.no. Det kommer også en adresse til hele styret – styret@utb68.no og til møteromsansvarlig – booking@utb68.no

Det ble vedtatt å skifte hovedtavlene for fellesstrøm i samtlige blokker i år, med en ramme på maksimalt kr 700.000 – og Bravida har fått oppdraget. Samme firma har forøvrig forlenget fristen for bestilling av nye sikringsskap eller andre installasjoner til 30. april.

Husordensreglene ble supplert med tillegget fra sakspapirene med en mindre redigering av ordvalg og høyde på busker.

Avgående styreleder ble på generalforsamlingen hyllet med stående applaus, blomster og «någgo attåt».

GENERALFORSAMLING!

Husk generalforsamlingen i dag, 20. april kl 1800 i Østerås Kirke. Viktige saker for lagets økonomi og det ytre miljø – og ikke minst – valg. Tre styremedlemmer inklusive styreleder fratrer og nye skal velges.

Valgkomiteen mangler kandidat til blokktillitsvalgt i Otto Ruges vei 84, ellers har de funnet kandidater til alle verv som er på valg.

Nøkkelboks på plass

Sikkerhetsboks for nøkkelen til møtelokalet er nå på plass. Den sitter til venstre for døren inn til møtelokalet, under tak.

Når du bestiller møterommet på nett, får du en automatisk epost som bekrefter bestillingen. Deretter må du vente på å få oppgitt en kode til boksen (pr epost), slik at du kan ta nøkkelen ut og åpne lokalet. Når du har ryddet etter deg, legger du nøkkelen tilbake i boksen, slik at nestmann finner den der. Et enkelt system som ikke krever fysisk tilstedeværelse for den som har ansvaret for møtelokalet.

Terje B. Lien, styreleder