Søppelanlegg

Søppelcontainerene våre har normalt nok kapasitet, men det hender noen ganger at de blir fulle. Når papp/papircontainere går full skyldes det ofte at de blir fylt opp med papp etter oppussing eller andre større innkjøp. Husk at avfallet vårt er dimensjonert ut fra vanlig husholdningsavfall og at avfall utover dette må beboere selv sørge for at blir leverte til returstasjoner i kommunen.

Om det skulle bli fult i rest avfall har vi to anlegg og det er samme nøkkel begge steder slik at vi kan fordele søppelet de gangene det skulle bli fullt.

Søppel, om det er rest eller annet, skal uansett ikke plasseres ved siden av nedfallscontainere.

 

Styreleder

Oppgradering av sikringsskap

Da er arbeidet med å oppgradere sikringsskap i gang. Alle som har levert bestilling vil få besøk av elektriker fra Bravida og de vil, så langt det lar seg gjøre, samordne arbeidet for hver enkelt oppgang. Alle vil bli kontaktet før arbeidet starter, slik at vi forsikrer oss at vi har krysset av riktig, samt diskuterer eventuelle tilleggsarbeider.