Ingen trefelling i år heller

På årets generalforsamling var det heller ikke tilstrekkelig flertall for noen av alternativene til trehogst ved Otto Ruges vei 84, som de to foregående årene. Avgående styreleder mente det kanskje var på tide å la saken hvile noen år etter flere år med samme utfall.

Styrets forslag til vedtak i parkering/garasjesaken fikk flertall, og det skal dermed komme en grundig utredning om dette.

Styret har nå etter pålegg fra generalforsamlingen fått faste e-postadresser, slik at alt innhold i kommunikasjon mellom styret og firmaer, enkeltpersoner og forretningsfører går i «arv» fra styre til styre. E-postadressene som allerede er i aktiv bruk, er styreleder@utb68.no og vaktmester@utb68.no. Det kommer også en adresse til hele styret – styret@utb68.no og til møteromsansvarlig – booking@utb68.no

Det ble vedtatt å skifte hovedtavlene for fellesstrøm i samtlige blokker i år, med en ramme på maksimalt kr 700.000 – og Bravida har fått oppdraget. Samme firma har forøvrig forlenget fristen for bestilling av nye sikringsskap eller andre installasjoner til 30. april.

Husordensreglene ble supplert med tillegget fra sakspapirene med en mindre redigering av ordvalg og høyde på busker.

Avgående styreleder ble på generalforsamlingen hyllet med stående applaus, blomster og «någgo attåt».