Notiser

 • Protokoll fra generalforsamling 2018

  Takk for oppmøte og gode diskusjoner under årets generalforsamling. Protokollen blir sendt ut p.r. post, men kan også leses her.

  864 Protokoll ord. generalforsamling 19.04.2018
 • Søppelanlegg

  Søppelcontainerene våre har normalt nok kapasitet, men det hender noen ganger at de blir fulle. Når papp/papircontainere går full skyldes det ofte at de blir fylt opp med papp etter oppussing eller andre større innkjøp. Husk at avfallet vårt er dimensjonert ut fra vanlig husholdningsavfall og at avfall utover dette må beboere selv sørge for at blir leverte til returstasjoner i kommunen.

  Om det skulle bli fult i rest avfall har vi to anlegg og det er samme nøkkel begge steder slik at vi kan fordele søppelet de gangene det skulle bli fullt.

  Søppel, om det er rest eller annet, skal uansett ikke plasseres ved siden av nedfallscontainere.

   

  Styreleder

 • Oppgradering av sikringsskap

  Da er arbeidet med å oppgradere sikringsskap i gang. Alle som har levert bestilling vil få besøk av elektriker fra Bravida og de vil, så langt det lar seg gjøre, samordne arbeidet for hver enkelt oppgang. Alle vil bli kontaktet før arbeidet starter, slik at vi forsikrer oss at vi har krysset av riktig, samt diskuterer eventuelle tilleggsarbeider.

 • Ingen trefelling i år heller

  På årets generalforsamling var det heller ikke tilstrekkelig flertall for noen av alternativene til trehogst ved Otto Ruges vei 84, som de to foregående årene. Avgående styreleder mente det kanskje var på tide å la saken hvile noen år etter flere år med samme utfall.

  Styrets forslag til vedtak i parkering/garasjesaken fikk flertall, og det skal dermed komme en grundig utredning om dette.

  Styret har nå etter pålegg fra generalforsamlingen fått faste e-postadresser, slik at alt innhold i kommunikasjon mellom styret og firmaer, enkeltpersoner og forretningsfører går i «arv» fra styre til styre. E-postadressene som allerede er i aktiv bruk, er styreleder@utb68.no og vaktmester@utb68.no. Det kommer også en adresse til hele styret – styret@utb68.no og til møteromsansvarlig – booking@utb68.no

  Det ble vedtatt å skifte hovedtavlene for fellesstrøm i samtlige blokker i år, med en ramme på maksimalt kr 700.000 – og Bravida har fått oppdraget. Samme firma har forøvrig forlenget fristen for bestilling av nye sikringsskap eller andre installasjoner til 30. april.

  Husordensreglene ble supplert med tillegget fra sakspapirene med en mindre redigering av ordvalg og høyde på busker.

  Avgående styreleder ble på generalforsamlingen hyllet med stående applaus, blomster og «någgo attåt».

 • GENERALFORSAMLING!

  Husk generalforsamlingen i dag, 20. april kl 1800 i Østerås Kirke. Viktige saker for lagets økonomi og det ytre miljø – og ikke minst – valg. Tre styremedlemmer inklusive styreleder fratrer og nye skal velges.

  Valgkomiteen mangler kandidat til blokktillitsvalgt i Otto Ruges vei 84, ellers har de funnet kandidater til alle verv som er på valg.

 • Nøkkelboks på plass

  Sikkerhetsboks for nøkkelen til møtelokalet er nå på plass. Den sitter til venstre for døren inn til møtelokalet, under tak.

  Når du bestiller møterommet på nett, får du en automatisk epost som bekrefter bestillingen. Deretter må du vente på å få oppgitt en kode til boksen (pr epost), slik at du kan ta nøkkelen ut og åpne lokalet. Når du har ryddet etter deg, legger du nøkkelen tilbake i boksen, slik at nestmann finner den der. Et enkelt system som ikke krever fysisk tilstedeværelse for den som har ansvaret for møtelokalet.

  Terje B. Lien, styreleder

 • Låsesystem møtelokalet

  Da ny kodelås mandag 3. april skulle monteres på ytterdøra til møtelokalet, viste det seg at døra ikke hadde vid nok karm!

  Systemet er derfor endret slik at det om kort tid kommer en nøkkelboks ved siden av døren. Når man bestiller, oppgis det en kode til denne, man tar ut nøkkel, og legger den tilbake i boksen når man er ferdig med rommet. Koden til boksen vil endres.

  Dersom dette svært rimelige systemet fungerer, slipper man å installere ny dør eller omkonstruere døra for å få en mer avansert løsning.

  Kalenderen for møteromsbestilling er i funksjon – og de første bestillingene er gjort.

   

  Terje B. Lien

  Styreleder

 • Nytt system for bestilling av møterom

  UTB vil om kort tid skifte låsen på møterommet til en kodelås. De som ønsker å bruke rommet, må bestille via en kalender på nettstedet vårt. Møteromsansvarlig vil da få en epost om dette.  Den som har bestilt rommet vil etter godkjenning fra møteromsansvarlig få en mail som bekrefter bestillingen. Kort tid etter blir det tilsendt en kode som gjelder for et bestemt tidsrom, inkludert f.eks. ryddetid. Fast bruk av rommet blir lagt inn i kalenderen på forhånd. De som er faste brukere av ytterdøren til møterommet vil få egne, faste koder til døren.

  Styreleder Terje B Lien

 • Isproblemene i nedkastene er trolig løst. Det endelige svaret får vi ikke før det igjen fryser på etter at det har vært fuktig vær.
  
  //Mvh Terje B. Lien, styreleder