Nytt system for bestilling av møterom

UTB vil om kort tid skifte låsen på møterommet til en kodelås. De som ønsker å bruke rommet, må bestille via en kalender på nettstedet vårt. Møteromsansvarlig vil da få en epost om dette.  Den som har bestilt rommet vil etter godkjenning fra møteromsansvarlig få en mail som bekrefter bestillingen. Kort tid etter blir det tilsendt en kode som gjelder for et bestemt tidsrom, inkludert f.eks. ryddetid. Fast bruk av rommet blir lagt inn i kalenderen på forhånd. De som er faste brukere av ytterdøren til møterommet vil få egne, faste koder til døren.

Styreleder Terje B Lien